kufi


kufi
ku·fi

English syllables. 2014.

Look at other dictionaries:

  • Kufi — A kufi or kufi cap is a brimless, short, rounded cap worn by people of African descent. Please refer to the taqiyah (cap) article for Muslim customs.African and African American UsageIn West Africa, a kufi cap is the traditional hat for men. The… …   Wikipedia

  • Kufi — Folio du Coran bleu provenant à l origine de la bibliothèque de la Grande Mosquée de Kairouan (en Tunisie) ; écrit en Kufi doré sur du vélin teint à l indigo, il date du Xe siècle. Certains feuillets du Coran bleu sont actuellement conservés …   Wikipédia en Français

  • Kufi — Presidente de Nigeria Umaru Yar Adua portando un kufi. Un kufi o gorro kufi es un tocado o gorro corto originario de África usado por todas las religiones y también por la diáspora africana. Uso en África y en los pueblos afro americanos En el… …   Wikipedia Español

  • kûfi — is., esk., Ar. kūfī Arap yazısının düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi Kendi ismi akik üzerine kûfi bir yazıyla hakkedilmiş kıymetli bir yüzük taşırdı. A. Ş. Hisar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kufi — <İraqda Kufə şəhərinin adından>: kufi xətt – ərəb yazısının düz və bucaqlı cizgilərdən əmələ gələn formasının ən qədim adı. Kitabələrdə kufi xətti get gedə nəsx xətti ilə əvəz edilir. Ə. Salamzadə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kufi — noun Etymology: ultimately from Arabic kūfīya kaffiyeh Date: 1981 a close fitting brimless cylindrical or round hat …   New Collegiate Dictionary

  • Kufi — Zeichnung einer Inschriften Basmala im kufischen Duktus, 9. Jahrhundert. Das Original befindet sich im Islamischen Museum in Kairo (Inventar Nr. 7853) Die Kufische Schrift ist eine der ältesten Formen der arabischen Schrift und gehört zu den… …   Deutsch Wikipedia

  • kufi — noun A type of brimless, rounded cap worn by people of African descent …   Wiktionary

  • kufi — ə. İraqdakı Kufə şəhərinin adından 1) qədim ərəb yazısının bir növü; 2) Kufə şəhərinə aid olan; kufəli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • KUFÎ — Kûfe şehrine mensub. Bu şehirle alâkalı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.