alkylogen


alkylogen
al·kyl·o·gen

English syllables. 2014.

Look at other dictionaries:

  • alkylogen — alˈkiləjən, ˌjen noun ( s) Etymology: alkyl + halogen : alkyl halide …   Useful english dictionary