agus


agus
ae·de·agus;
ae·doe·agus;

English syllables. 2014.