thermoelectromotive


thermoelectromotive
ther·mo·electromotive

English syllables. 2014.

Look at other dictionaries:

  • thermoelectromotive — [thʉr΄mō ē lek΄trə mōt′iv] adj. designating or of the electromotive force produced by a thermocouple * * * …   Universalium

  • thermoelectromotive — [thʉr΄mō ē lek΄trə mōt′iv] adj. designating or of the electromotive force produced by a thermocouple …   English World dictionary

  • thermoelectromotive — /ˌθɜmoʊəlɛktrəˈmoʊtɪv/ (say .thermohuhlektruh mohtiv) adjective denoting or relating to electromotive force produced by heat, as with a thermocouple …   Australian English dictionary

  • thermoelectromotive force between substances a and b — a ir b medžiagų termoelektrovara statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Potencialų skirtumas tarp dviejų iš skirtingų laidininkų arba puslaidininkių sudarytų lydviečių, kai jos yra nevienodose temperatūrose. atitikmenys: angl …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • thermoelectromotive force — termoelektrovara statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. thermocouple electromotive force; thermoelectromotive force vok. thermoelektromotorische Kraft, f rus. термоэлектродвижущая сила, f pranc. force thermoélectrique, f; force thermo… …   Fizikos terminų žodynas

  • thermoelectromotive force — /therr moh i lek treuh moh tiv, therr / the electromotive force developed by the thermoelectric effect. [1885 90; THERMO + ELECTROMOTIVE] * * * …   Universalium

  • thermoelectromotive force method — Смотри метод термоэлектродвижущей силы …   Энциклопедический словарь по металлургии

  • thermoelectromotive force (thermo-emf) method — Смотри метод термоэлектродвижущей силы …   Энциклопедический словарь по металлургии

  • thermoelectromotive force — Смотри Термоэлектродвижущая сила …   Энциклопедический словарь по металлургии

  • thermoelectromotive force — |thər(ˌ)mō+... noun Etymology: therm + electromotive force : electromotive force in a circuit composed of dissimilar conductors that is produced because of its not being at a uniform temperature throughout compare peltier effect, thomson effect * …   Useful english dictionary